http://www.marstate.ecom.net.pl/

 

PRZEPRASZAMY STRONA CHWILOWO W BUDOWIE


-ZOSTAŃ NASZYM NAJLEPSZYM KLIENTEM -

 

Oferujemy organizowanie pomiarów na stanowiskach pracy

 

- hałasu

- zapylenia

- oświetlenia elektrycznego

- mikroklimatu

- drgań

- toksykologii

- i inne

 

Szczegóły :

e-mail biuro.wieslawa@wp.pl

 

Handel ExportImport
KALINOWSKA WIESŁAWA

 

 

Pamiętaj !

Pomiary w zakła dzie pracy  należy dokonać nie poźniej niż w ciągu miesiąca od daty jego  uruchomienia. Obowiązki takie nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 z późn. zm.). Wyniki pomiarów nie mogą być ukrywane, należy o nich poinformować wszystkich pracowników. W zakładzie  pracy należy dokonać pomiaru parametrów (stężenia, natężenia) szkodliwych czynników fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie przypuszczenie.

 

–najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) - wartość średnia ważona czynnika szkodliwego dla zdrowia (np. substancji chemicznej, pyłu itp.), którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p

 

–najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh) - wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

 

najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP) – wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie

–najwyższe dopuszczalne natężenie czynnika fizycznego (np. drgań, promieniowania itp.) szkodliwego dla zdrowia (NDN) – ustalone jako wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w k.p., przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

 

 

 

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.